Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

lekarz, chirurg, ordynator
Prof. Jirásková jest wyskztałconym chirurgiem-okulistą, a od 2010 roku pracuje jako mikrochirurg w naszym Centrum Okulistycznym. Prof. Jirásková specjalizuje się głównie mikrochirurgii oka, chorobach powierzchni i przedniego fragmentu oka, w neurooftalmologii i immunologii oczu oraz alergologii. Od wielu lat zajmuje się także problematyką przeszczepu rogówek ocznych i wszczepiania keratoprotez. Przeprowadziła już dziesiątki tysięcy operacji oczu.
Prof. Jirásková jest Wiceprezesem Rady Wydziałowej Katedry Oftalmologii i Komisji do obrony prac doktorskich oraz egzaminów-rygorozum w dziedzinie oftalmologii. Jest autorem i współautorem ponad 200 opublikowanych prac naukowych. Wydała 4 fachowe monografie i napisała kilka rozdziałów do następnych 8 książek. Aktywnie bierze udział w sympozjach krajowych i zagranicznych, gdzie wygłosiła już ponad 600 wykładów. Jest współautorką kilku grantów badawczych.
Profesor Jiraskova jest kierownikiem kliniki okulistycznej v Uniwersyteckim szpitale Hradec Králové.