Refundacja NFZ

Wszystkimi formalnościami związanymi z refundacją zbiegu przez NFZ zajmuje się w imieniu pacjenta OKULIS. Pokrywamy również część refundacyjną dzięki czemu koszt zabiegu z naszą firmą jest taki tani.


Zwrot kosztów leczenia za granicą przez NFZ – zasady
O zwrot kosztów planowanego leczenia w ramach Dyrektywy Transgranicznej może ubiegać się pacjent uprawniony do publicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce.

NFZ zwróci pieniądze tylko za takie leczenie, jakie refunduje w Polsce (jest to tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych), i tylko tyle, ile płaci za nie polskim przychodniom i szpitalom to znaczy 2214,10 zł w przypadku zaćmy niepowikłanej lub 2319,80 zł w przypadku zaćmy wikłającej.

Jeżeli danego świadczenia nie ma na liście świadczeń refundowanych przez NFZ, pacjent nie może starać się o zwrot kosztów leczenia. Jeżeli świadczenie za granicą jest droższe, to NFZ dokona refundacji tylko do takiej kwoty jaką za takie samo świadczenie płaci w Polsce (różnicę dopłaca pacjent). Z kolei jeśli dany zabieg jest tańszy niż w naszym kraju, NFZ zwróci pacjentowi dokładnie taką kwotę, jaką naprawdę zapłacił.

Od momentu wejścia w życie Dyrektywy transgranicznej liczba składanych wniosków z roku na rok jest coraz większa. Do końca 2016 roku złożono ponad 12000 wniosków o zwrot kosztów leczenia na łączna kwotę ok 28 mln PLN. W 2017 roku szacuje się, że kwota ta będzie trzy razy wyższa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.